Aeroklub To?ná má nový domov
Přidal Antonín Procházka, 18.12.2011 23:49:40
P?ibližn? rok po našem odchodu z To?né a p?esunu celého aeroklubu na letišt? Slaný, se vedení aeroklubu po dlouhých m?sících jednání poda?ilo odkoupit areál bývalého ACHP (Agrochemický podnik) na letišti Slaný. Aeroklub To?ná se tak, po více než roce fungování v pronajatých prostorách od Aeroklubu Slaný, bude moci snad v nejbližších m?sících op?t p?est?hovat do vlastních budov. Celý areál je oplocen a sestává z hangáru- p?vodn? mycí linky pro letouny Z-37, provozní budovy, 2 podzemních nádrží na LPH s výdejním stojanem, dále skladu olej? a požární nádrže. Areál byl však mnoho let nepoužíván a tak si jeho zprovozn?ní vyžádá n?jaké investice a stavební úpravy, tak aby co nejlépe vyhovoval našim požadavk?m. Krom? rekonstrukce a stavebních úprav v?tšiny budov v areálu zde plánujeme navíc postavit další nový hangár, tak abychom lépe pokryli naše hangárovací pot?eby a mohli p?ípadn? nabídnout i volná hangárovací místa dalším zájemc?m. Doufáme tedy, že již v roce 2012 budeme moci p?ivítat zájemce o vyhlídkový let, o letecký výcvik ale i širší ve?ejnost v našich nových prostorách na letišti Slaný. Fotografie areálu najdete ve fotogalerii.
Podrobné novinky
P?ibližn? rok po našem odchodu z To?né a p?esunu celého aeroklubu na letišt? Slaný, se vedení aeroklubu po dlouhých m?sících jednání poda?ilo odkoupit areál bývalého ACHP (Agrochemický podnik) na letišti Slaný. Aeroklub To?ná se tak, po více než roce fungování v pronajatých prostorách od Aeroklubu Slaný, bude moci snad v nejbližších m?sících op?t p?est?hovat do vlastních budov. Celý areál je oplocen a sestává z hangáru- p?vodn? mycí linky pro letouny Z-37, provozní budovy, 2 podzemních nádrží na LPH s výdejním stojanem, dále skladu olej? a požární nádrže. Areál byl však mnoho let nepoužíván a tak si jeho zprovozn?ní vyžádá n?jaké investice a stavební úpravy, tak aby co nejlépe vyhovoval našim požadavk?m. Krom? rekonstrukce a stavebních úprav v?tšiny budov v areálu zde plánujeme navíc postavit další nový hangár, tak abychom lépe pokryli naše hangárovací pot?eby a mohli p?ípadn? nabídnout i volná hangárovací místa dalším zájemc?m. Doufáme tedy, že již v roce 2012 budeme moci p?ivítat zájemce o vyhlídkový let, o letecký výcvik ale i širší ve?ejnost v našich nových prostorách na letišti Slaný. Fotografie areálu najdete ve fotogalerii.