Aeroklub funguje v nových prostorách
Přidal Antonín Procházka, 10.06.2014 20:04:04
Aeroklub To?ná v roce 2014 kone?n? pln? funguje v nov? zrekonstruovaných prostorách areálu bývalého Agrochemického podniku na letišti Slaný. ?lenové aeroklubu mají k dispozici moderní klubovnu s bezdrátovým p?ipojením na internet, zcela nové umývárny a toalety, ložnici, kuchy?ku a dále také zrekonstruovaný hangár p?ilehlý k provozní budov?. Navíc vedle stávající provozní budovy s hangárem v sou?asné dob? vzniká zcela nový hangár o ploše 1100m2 schopný pojmout až 15 letadel, ?ímž se stane jednozna?n? nejv?tším hangárem na letišti Slaný. Hangár by m?l být hotov koncem roku 2014 a bude k dispozici jak pro pot?eby aeroklubu, tak pro další majitele letadel. Pokud máte zájem tyto prostory využít k hangárování vašeho letadla, neváhejte nás kontaktovat. Fotografie nového hangáru i zrekonstruovaných prostor využívaných Aeroklubem To?ná si m?žete prohlédnout ve fotogalerii v albu ?Náš nový domov na letišti Slaný?.
Podrobné novinky
Aeroklub To?ná v roce 2014 kone?n? pln? funguje v nov? zrekonstruovaných prostorách areálu bývalého Agrochemického podniku na letišti Slaný. ?lenové aeroklubu mají k dispozici moderní klubovnu s bezdrátovým p?ipojením na internet, zcela nové umývárny a toalety, ložnici, kuchy?ku a dále také zrekonstruovaný hangár p?ilehlý k provozní budov?. Navíc vedle stávající provozní budovy s hangárem v sou?asné dob? vzniká zcela nový hangár o ploše 1100m2 schopný pojmout až 15 letadel, ?ímž se stane jednozna?n? nejv?tším hangárem na letišti Slaný. Hangár by m?l být hotov koncem roku 2014 a bude k dispozici jak pro pot?eby aeroklubu, tak pro další majitele letadel. Pokud máte zájem tyto prostory využít k hangárování vašeho letadla, neváhejte nás kontaktovat. Fotografie nového hangáru i zrekonstruovaných prostor využívaných Aeroklubem To?ná si m?žete prohlédnout ve fotogalerii v albu ?Náš nový domov na letišti Slaný?.